Намаздағы пұтқатабынушылыққа тән іс-қимылдар

Намаздағы пұтқатабынушылыққа тән іс-қимылдар